Sunday, April 26, 2009

ආදරණීය ..... ...... .....,

ලපළු විය අස සුහුඹුල් දගකම්
යළි යළි සිහි කර සතුටු සිතින්.....
අප සිත් පින වූ අපේම ලෝකය
අපගෙන් වෙන් වී දුරක ගිහින්...

සුපුරුදු සුපිපුණු සිනා සලන්නට
දුර වැඩිමුත් නෙතු පෙනෙන ඉමෙන්
හඩ ගසමින් මතකය එළිපත්තේ
දෙසවන් නළවයි සිහින් සරින්....

තවම ඇසෙනවා සරදම් කළ නද
විකසිත නෙතු කැලුමන් අතරින්
සින නගන යුරු තවම පෙනෙනවා
හද තුළ සිතුවම් පෙළක් ලෙසින්........

දෑසින් කදුළලි පිටට එබෙන තුරු
රණ්ඩු දබර කෙරුවද කෙතරම්....
නැගී බිදී යන රළක් ලෙසින්
හදවත ඉඩ ගත් පුදුමෙකි! මනකල්.......

කුණටු වැස්සක් පොළව නසන කළ
නැවුම් එළිය සතු රවිදු වගේ....
කලකට පසු යළිවරක් දුටිමි මම
සිනහව හ ජීවිතය ඔබේ!!!!

බැස ගිය සදු වෙත කුමට හඩමි මම
පායා ඇත හිරු ලොවට මගේ...
එදාද නොදුටුව සුපසන් ගගුලක
ගිලී හිදී අද සිතෙහි මගේ........

අපේ සිංහල පන්තිය>>>>>>>>..


පොළට ඉහළින් වලේ පන්තිය
අකීකරු දරුවන් සිටිය ඒ

මකුළු වියමන් මිහිරි කළ බිම
අපේ සිංහල පන්තියයි මේ.........

හිරු කිරණ හිස තවන මොහොතක
තහඩු වහලය පෙරා ඇවිදින්
හීතලට තොල් පට ගැටෙන කළ
අහස් වැහි හිරිකඩ දුමාරෙන්...........

ලියු රචනා,කෙරූ වියරණ,

ගැයූ කවි පද කොයි තරම්
උදේ සිට ගොම්මන් වැටෙන තුරු

සිනසී සිත් ඉස්තරම්......


හෝඩියේ සිට ඉගෙන ගත් බස

රස සොයන්නට එළිය කොට ගෙන
මුළු ලොවක දුක නිවලන්නට
අහස තරමට ආදරය ගෙන....


රිද්මයක් නැති ලෝකයක් අස

තාලයක් මැවු පන්තියයි අපි

කටු අකුල් උඩ ඇවිද යන්නට

කියා දුන් යහ පරපුරයි අපි.....


දහස් අයිරා දිලෙන අසිපත්

අරන් සිරිලක් අම්මා ඉන්නේ

තොසින් යන්මන් කියන් ගිරවුනි
මන් බියයි අද වන් මෙ අරණේ....


ඉගෙනගන්නට ආස "මැණිකා"

කොළඹ ඉස්කොලෙට යවන්නට....

'සුගුණවතියට' මගුල් මුදුවක්
පළදවා හැඩ වැඩ බලන්නට......


"කියත් කොට "නිශ්ශබ්දතාවය"

ව්ඩිනවා අපි අනාගතයට

"අතීරණ" ලොව තනන්නට නොව

නැවුම් යුගයක් ගොඩ නගන්නට...


යුගාරම්භය අරුණ සොයනා

පැරණි ලොව අවසන් පුරුක් වෙමු...

සිත ඉතිරි කර 'මතක වස්තුව'

ගිහින් එන්නම් කියා කියනෙමු!!!......


පුංචි නංගියෙ,පුංචි මල්ලියෙ
වාඩි වෙන මේ අසුන් මත්තේ...

චමරි, මාලින්, අරවින්දලා
සිටී තනියට ඔබ දෙපැත්තේ.............!!
NERANJI KOHONA...

Saturday, April 25, 2009

my friend!?


my dear..........

if you're ever faced with sorrow......
don't cry......
don't let it get you down........
don't ever stop believing that........
happiness will come around!!!!

my dear..........

happiness will come around!!!

my dear..........

what's a day not followed by night
what's a journey with no goal in sight..........
smile in the face of sorrow................
smile................
smile....................
& sing.....................
very nicely!!!!!!

my dear.................

sometime i'll may be wrong............
in grammatical or spelling!!!!......
don't wory...........
be simple........
don't try to be capital...................

my dearest ..................